ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான சிறார் திரைப்படம் திரையிடுதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான சிறார் திரைப்படம் திரையிடுதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!
அரசு நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் 6-9 வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான சிறார் திரைப்படம் திரையிடுதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.