6 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடம் மாற்றம் செய்து உத்தரவு

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

6 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடம் மாற்றம் செய்து உத்தரவு


6 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடம் மாற்றம் செய்து உத்தரவு


பள்ளிக்கல்வி [பக1(1)] துறை - அரசாணை (வாலாயம்) எண்.273 -நாள் : 11.08.2023 

6 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடம் மாற்றம் செய்து உத்தரவு
6 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடம் மாற்றம் செய்து உத்தரவு
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.