10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புதிய பாடப்புத்தகம் 2020-21


10ஆம் வகுப்பு  
      சமூக  அறிவியல்  புதிய   பாடப்புத்தகம்        
                   

 • இரண்டு தொகுதியாக இருந்த பாடப்புத்தகம் ஒரே தொகுதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
 • வரலாறு பாடப்பகுதியில் இருந்த அனைத்து தலைப்பின்கீழ் வினாக்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
 • 53 சரியான விடை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 • வரலாறு 17 , புவியியல் 12 , குடிமையியல் 11 , பொருளியல்13.
 • 4 . 37 கோடிட்ட இடங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 • வரலாறு 17,  புவியியல் 2,  குடிமையியல் 3,  பொருளியல்15.
 • 47 இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 • வரலாறு 22, புவியியல் 7, குடிமையியல் 4, பொருளியல் 14.
 •  23 ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 • வரலாறு 4, புவியியல் 7, குடிமையியல் 3, பொருளியல் 9.
 • சரியானகூற்று 17 நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 • பொருத்துக 5 நீக்கப்பட்டுள்ளது
 • புவியியல் 4 ஆம் பாடத்தில்
 • வேறுபடுத்துக 4 நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 • காரணம் கூறுக 2 நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 • காவிரி - தாமிரபரணி வேறுபடுத்துக புதியதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Class 1 to 12 All Important Study Materials Click Here
 • Free Online Test Click Here
 • Class 1 to 12 New Text Book Click Here
 • 11th All Subject Guide Click Here 
 • 11th Guide Click Here
 • 11th All Important Study Material Click Here
 • 12th Important Study Material Click Here
 • 12th All Subject Guide Click Here
 • 10th All Important Study Material Click Here
  • KALVI IMAYAM  சார்பாக அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். 
  • தங்களின் மேலான ஆதரவை தொடர்ந்து அளிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 
  • ஆசிரிய நண்பர்கள் தாங்கள் உருவாக்கும் படைப்புகளை contact2mekalviimayam@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.


Post a Comment

4 Comments

 1. Anna social book vol illa aana athu epdi irugum aana book download panra link thanka anna pls pdfviewer la download pannura mari anna

  ReplyDelete
 2. Athe maari anna tamil english science sollunka anna

  ReplyDelete
 3. Good After Noon pls send the link for 10 th social science text book 2020-2021 & study material in English and Tamil medium

  ReplyDelete

*Kalvi Imayam Is Not Responsible For The Comments Here
*Kalvi Imayam Has The Rights To Remove / Delete Your Comments