(03.10.2023 ) பள்ளிக்கு செல்லும் ஆசிரியர்கள், EE Training செல்லும் ஆசிரியர்கள் Attendance App-ல் பதிவிடுவது எப்படி?

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

(03.10.2023 ) பள்ளிக்கு செல்லும் ஆசிரியர்கள், EE Training செல்லும் ஆசிரியர்கள் Attendance App-ல் பதிவிடுவது எப்படி?

நாளை (03.10.2023 ) பள்ளிக்கு செல்லும் ஆசிரியர்கள், EE Training செல்லும் ஆசிரியர்கள் Attendance App-ல் பதிவிடுவது எப்படி?


03.10.2023 முதல் 06.10.2023 வரை TODAY'S STATUS, STAFF & STUDENTS ATTENDANCE பதிவிடும் வழிமுறை

தொடக்கப் பள்ளிகள்

 • 03.10.2023 &04.10.2023
 • Today's Status
 • Fully Not Working
 • Reason: Others

Staff Attendance

 • 1-3 Handling Teachers - TR
 • 4 & 5th Handling Teachers - P or As usual Method

Students Attendance

 • பதிவிடத் தேவையில்லை.

இதேபோன்று....  05.06.2023 & 06.06.2023

 • 4,5 வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு TR போடவேண்டும்.

நடுநிலைப் பள்ளிகள்

Today's Status

 • Partially Working
 • Select Classes Working Today - VI,VII & VIII
 • Reason: Others

Staff Attendance

 • 1-3 Handling Teachers - TR
 • Other Teachers - P or As usual Method

Students Attendance

6,7 & 8 ஆம் வகுப்பு  ஆசிரியர்கள் மட்டும் தங்களது வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பதிவிட வேண்டும்.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.