மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி காலாண்டு விடுமுறை நீட்டிப்பு...!

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி காலாண்டு விடுமுறை நீட்டிப்பு...!Quarterly Holidays & School Reopen Date 2023-2024

1 - 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவம் முடிந்து பள்ளி திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு.


1 - 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவம் முடிந்து பள்ளி திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு.

6-8 reopen on 03.10.2023
1-5 school reopen on 09.10.2023
Term 1 leave and term 2 reopen Proceedings 👇

Download 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.