மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டத்தில் பயன்பெற தகுதி உடையவர்கள், தகுதி இல்லாதவர்கள், விதிவிலக்குகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகள்...

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டத்தில் பயன்பெற தகுதி உடையவர்கள், தகுதி இல்லாதவர்கள், விதிவிலக்குகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகள்...

Eligibility, Ineligibility, Exceptions and Application Procedure for Kalaignar Women Entitlement Scheme - Download here


கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டத்தில் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai Scheme) பயன்பெற தகுதி உடையவர்கள், தகுதி இல்லாதவர்கள், விதிவிலக்குகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகள்..

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.