முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களை இடமாற்றம் செய்து உத்தரவு

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களை இடமாற்றம் செய்து உத்தரவு

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணியில் வகுப்பு : 111 ஐ சார்ந்த முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்களில் பணிபுரியும் கீழ்க்கண்ட அலுவலர்களுக்கு நிர்வாக நலன் கருதி , அவர்களது பெயருக்கு எதிரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணியிடங்களில் பணியிட மாறுதல் வழங்கி அரசு ஆணையிடுகிறது.

CEO Transfer

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களை இடமாற்றம் செய்து உத்தரவு


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.