எண்ணும் எழுத்தும்-(2023-24) ஆண்டிற்கான புதிய இணைப்புகள் விபரம்

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

எண்ணும் எழுத்தும்-(2023-24) ஆண்டிற்கான புதிய இணைப்புகள் விபரம்

  • பார்வை மாற்றுத் திறன் கொண்ட குழந்தைகளுக்கான ஒளி பாடங்கள்
  • பாடநூலை முழுமையாக பயன்படுத்த வாய்ப்பு 
  • ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிற்கான கற்றல் விளைவுகள்
  • படைப்பாற்றலுக்கான வாய்ப்பு 
  • பேச எழுத- இது எங்கள் நேரம்
  • மூன்று வகுப்புகளையும் இணைத்த பாடப்பொருள்
  • சிறகுகள் விரியட்டும் நிலை வாரியாக 
  • மூன்று வகுப்பிற்கான பாடநூல் இணைப்பு
  • கற்பித்தலுக்கான தோராயமான நாள்கள்.
எண்ணும் எழுத்தும்-(2023-24) ஆண்டிற்கான புதிய இணைப்புகள் விபரம்


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.