பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சிறப்பு செயலாளர் இனி இவர்தான் IAS அதிகாரி மாற்றம்!

Dear Teachers Send Your Study Materials, Question Papers & Answers to  kalvisri.education@gmail.com 
Whatsapp 8778711260 

பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சிறப்பு செயலாளர் இனி இவர்தான் IAS அதிகாரி மாற்றம்!

பள்ளிக்கல்வி சிறப்பு செயலராக ஜெயந்தி ஐ.ஏ.எஸ். நியமனம்.

பள்ளிக்கல்வி சிறப்பு செயலராக ஜெயந்தி ஐ.ஏ.எஸ். நியமனம்.

Tmt . S. Jayandhi , IAS , Additional Commissioner of Land Administration is transferred and posted as Special Secretary to Government , School Education Department in the post created in para 3 above ;Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.